ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLER EKİPMANLAR PROJELER REFERANSLAR HABERLER İLETİŞİM
KURUMSAL
Şirket Politikamız
Şirketimizin üst yönetiminden çalışanlarına kadar herkesin ortak sorumluluğu, kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, rekabet koşulları içinde yapabilirliğimizi dikkate alarak oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirerek ve iyileştirerek uygulamaktır. Aynı zamanda tüm ürün ve hizmetlerimizi insan sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, çevreye duyarlı ve müşteri memnuniyetine uygun bir yaklaşımla sunmaktır.
 
Bu doğrultuda;
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Güvenli bir çalışma ortamı yaratarak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevresinde en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarıyla müşterilere teslim etmek, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini, ve motivasyonunu artırmaya gayet edilmesi, 
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalayarak bağlı müşteriler yaratılması,
 • Çalışanlarımızın Toplam Kalite bilincinin farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilmesi,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Faaliyetlerimize uygulanabilir çevre dostu yeni teknolojiler kullanarak; çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması, 
 • Firmamızın bütün süreçlerinde oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alıp,kirliliği kaynağında önmeleye yönelik tedbirleri almaya, artık miktarlarımızı azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı sağlaması,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Liderleri aracılığıyla, tüm personeli risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik edilmesi,
 • Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini engelleyerek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlama,
 • Kaza/olayları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınması,
 • Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumlululuğu olduğu bilincinin sağlanması,
 • Potansiyel acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olunmasının sağlanması,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulanması,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçilmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımları doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin sektörel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında İSG risklerini düzenli olarak gözden geçirilmesi, kalite yönetim sistemleri doğrultusunda amaç ve hedeflerimizin belirlenip uygulanması,
 
Sistem Vinç A.Ş. çalışanları olarak taahhüdümüzdür.